بخشنامه دفاع پایان نامه های دانشجویی به صورت حضوری و غیرحضوری

۲۹ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۰ کد : ۱۷۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۵
به اطلاع همکاران می رساند: در حال حاضر طبق بخشنامه سازمان مرکزی، دفاع ها به صورت آنلاین و حضوری در واحد برگزارمی شود. شرایط دفاع حضوری، طبق روال قبل با حضور دانشجو و هیات ژوری می باشد. در مورد دفاع آنلاین، حضور استاد راهنما ،استاد مشاور و دانشجو به صورت حضوری الزامی است وهیات ژوری می توانند حضوری یا آنلاین در دفاع شرکت کنند . اگر دانشجو غیر بومی باشد می تواند جهت برگزاری دفاع آنلاین با واحد نامه نگاری نماید و واحد مربوطه جهت برگزاری دفاع را معرفی نماید که در این شرایط دانشجو در شهر خود در یکی از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ناظر واحد مربوطه دفاع را به صورت آنلاین انجام می دهد و استاد راهنما و استاد مشاور به همراه هیات ژوری به صورت آنلاین در دفاع شرکت می کنند. لذا در پاسخ به عزیزانی که در این مورد سوال داشتند موضوع اطلاع رسانی گردید و شایان ذکر است به هر شکل دیگری که دفاع در سایر واحد ها در حال برگزاری می باشد خلاف بخشنامه است.

نظر شما :