زمان ارسال مدارک کد اخلاق توسط دانشجویان

۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۸:۲۱ کد : ۱۸۹۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۴

اطلاع رسانی در خصوص زمان ارسال مدارک کد اخلاق توسط دانشجویان

     بنابرگزارش روابط عمومی واحد تهران شرق با توجه به مفاد بخشنامه کد اخلاق، دانشجویان متقاضی دریافت کد ، حداکثر تا 1ماه بعد ازتارخ تصویب پروپوزال فرصت دارند مدارک خود را به معاونت پژوهشی تحویل نمایند. شایان ذکراست اگر یک ماه از تاریخ  تصویب پروپوزال دانشجویان گذشته باشد، متاسفانه بر اساس بخشنامه ، کد اخلاق به آنها تعلق نخواهد گرفت. گفتنی است  با توجه به برگزاری جلسات کداخلاق به طور ماهیانه در واحد، ضروری است دانشجویان محترم ، بلافاصله پس از تصویب پروپوزال در شورای دانشکده ، سریعا مدارک خود را آماده و پس ازاخذ امضاهای مورد نیاز وتهیه پیوست های ضروری جهت بررسی، مدارک را به نماینده و کارشناس کد اخلاق سرکار خانم سعیدی پور تحویل نمایند .


نظر شما :