عضویت در انجمنهای علمی

۰۳ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۳ کد : ۴۷۱ اخبار خبر تصویری
تعداد بازدید:۷۳۹
عضویت در انجمنهای علمی

عضویت در انجمن های فعال کامپیوتر،عمران،برق،مکانیک ، نانو شیمی

شیمی،نانو زیست فناوری،حسابداری،ارتباطات اجتماعی، هنر و نقاشی

 

شرایط :

1  - دانشجویان ترم اول یا آخر نباشند.

2 - معدل کل آنها بیشتر از 15 باشد.

3 - در ترم قبل از ارائه درخواست مجوز ، مشروط نشده باشد.

4 - حداقل دو ترم از تحصیل آنها باقی مانده باشد.

5 - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6 - عدم وابستگی به احزاب غیر قانونی و گروههای محارب با نظام

علاقمندان ضمن مراجعه به گروههای مربوطه و تکمیل فرمها تا تاریخ 96/3/20 

مدارک را به حوزه پژوهش تحویل نمایند

معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران شرق

 
 

( ۹۹ )