قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی واحد تهران شرق

دریافت اختراعات و نوآوری ها

۰۶ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۳ کد : ۴۷۶ خبر تصویری
تعداد بازدید:۳۶۵
در صورت داشتن ایده ، اختراع و نوآوری به صورت ثبت حقوقی یا علمی با مدارک ذیل به حوزه پژوهش مراجعه نمایید: ۱ -کپی حکم (برای اساتید)و پرینت کارنامه (برای دانشجویان) ۲ - کپی ثبت حقوقی اختراع (توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کشور) به همراه اصل سند ۳ - کپی ثبت علمی اختراع (توسط مراکز بین المللی ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، شورای راهبردی ثبت نوآوری های علمی ، فنی و هنری ) به همراه اصل سند
دریافت اختراعات و نوآوری ها

( ۹۳ )

نظر شما :