اخبار

حمایت از طرح‌ها وایده‌های فناورانه دانشجویان و اعضای هیات علمی واحد تهران شرق
معاون پژوهش و فناوری واحد تهران شرق عنوان کرد

حمایت از طرح‌ها وایده‌های فناورانه دانشجویان و اعضای هیات علمی واحد تهران شرق

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق گفت: "رسالت و ماهیت مراکز رشد واحدهای فناور حمایت از طرح ها و ایده های فناورانه استادان، دانشجویان تا تبدیل به محصول و تجاری سازی پس از تولید است."

ادامه مطلب