تماس با ما

تعداد بازدید:۲۳۸۶
معاون پژوهش و فناوری  (151داخلی) 33594337
مسئول دفتر معاون پژوهش و فناوری (خانم نفیسه توابی ) 151
مدیر خدمات پژوهشی (خانم دکتر لیلا نیرومند )  157
رئیس اداره فناوری آمار و اطلاعات(آقای میری) (219داخلی) 33594334
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات(آقای عظیمی) 219
کارشناس  فناوری اطلاعات( خانم رمضانعلی) 153
کارشناس پژوهش (آقای امیر فخری) 215
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان(خانم دکتر قدمگاهی)   202
کارشناس پژوهش(خانم سعیدی پور)   152
مسئول پایان نامه و دفتر ارتباط با صنعت (آقای خالقی و آقای فرج زاده ) (217داخلی) 33587405
اداره کتابخانه (آقای جلالوند و خانم کریمی)  154
مسئول آزمایشگاهها و کارگاهها (خانم بابایی) 197
کارشناس آزمایشگاه برق (آقای آتشباز)    136
کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی (آقای خلیلی) 136
کارشناس آزمایشگاه شیمی (خانم بابایی) 197
کارشناس آزمایشگاه عمران (آقای قاطعی) 138
کارشناس کارگاه مکانیک- ساخت و تولید و ماشین ابزار (آقای مقدم) 226-261
کارشناس آزمایشگاه فیزیک (خانم شیخ سفلی) 214