آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۲۳

نام دستگاه ها:

ترازو با دقت چهار رقم

روتاری

آون ممرت

بن ماری ممرت

لامپ یو وی

اسپکترو فتومتر شیمازو

اولتراسونیک

کوره دیجیتالی

هموژنایزر

سانتریفیوژ یخچالدار

دستگاه کلونجر

شیکر