معاونت پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۴۳۲۱

 

معاون پژوهش و فناوری:

نام و نام خانوادگی: دکتر میثم محمدنیا                    

رشته تحصیلی : مهندسی هسته ای- گرایش مهندسی انرژی هسته ای

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار- پایه 7

ایمیل:    

مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری:

نام و نام خانوادگی: مهدی عبداله زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                     

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی - تحول

ایمیل :  abdollahzadeh@iau.ir    

تلفن مستقیم :33594337

تلفن دفتر:59-33594950                 داخلی :151