معاونت پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۹۸۹۰

 

معاون پژوهش و فناوری:

نام و نام خانوادگی: لیلا نیرومند               

رشته تحصیلی : علوم ارتباطات

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

ایمیل:    

مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری:

نام و نام خانوادگی: نفیسه توابی

مدرک تحصیلی:                

رشته تحصیلی:

ایمیل :  

تلفن مستقیم :33594337

تلفن دفتر:59-33594950                 داخلی :151