معاون پژوهش و فن آوری

 

معاون پژوهش و فناوری:
نام و نام خانوادگی: نسیم خانلو
رشته تحصیلی : معماری -شهرسازی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : استاد یار 
ایمیل     
 رزمه 

 

 

مسئول دفتر:

نام و نام خانوادگی: مهدی عبداله زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                     

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی - تحول

ایمیل :  abdollahzadeh@iau.ir    

تلفن مستقیم :33594337

تلفن دفتر:59-33594950                 داخلی :151

 

 

تعداد بازدید:۱۵۵۳