مدیریت خدمات پژوهشی

تعداد بازدید:۲۵۳۲

 

مدیر خدمات پژوهشی :

نام و نام خانوادگی : دکتر میکائیلی 

مدرک تحصیلی :

تلفن دفتر : 59-33594950                داخلی : 157