باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:

نام و نام خانوادگی:  لیلا صاعدی

مدرک تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی:

تلفن دفتر:59-33594950            داخلی:152


 

 

 

تعداد بازدید:۱۰۳۵