باشگاه پژوهشگران جوان

 

اداره باشگاه پژوهشگران جوان:

رئیس:  لیلا صاعدی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی:

تلفن دفتر:59-33594950            داخلی:152


 

 

 

تعداد بازدید:۱۱۱۵