اداره فناوری اطلاعات و آمار

تعداد بازدید:۴۹۵۰

 

رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :

نام و نام خانوادگی : امیر میری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

تلفن دفتر : 59-33594959- 33594334           داخلی : 219 و 153

 

کارشناس مسئول شبکه :

نام و نام خانوادگی : مهدی عظیمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

تلفن دفتر : 59-33594950             داخلی : 219

 

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات :

نام و نام خانوادگی : میترا رمضانعلی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن دفتر : 59-33594950          داخلی : 153

 

کارشناس آمار و اطلاعات :

نام و نام خانوادگی : 

مدرک تحصیلی : 

تلفن دفتر :                                             داخلی :