اداره امور کتابخانه ها

تعداد بازدید:۴۱۴۸

 

رئیس اداره امور کتابخانه ها :

نام و نام خانوادگی : سعید جلالوند

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روابط بین الملل

تلفن دفتر : 59-33594950            داخلی : 154

 

کارشناس امور کتابداری :

نام و نام خانوادگی :  خدیجه کریمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشدکتابداری

تلفن دفتر : 59-33594950            داخلی : 154