اداره امور کتابخانه ها

 

نام و نام خانوادگی:سعید جلالوند

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشدروابط بین الملل

سمت: رئیس اداره امور کتابخانه ها   

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:  خدیجه کریمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدکتابداری

سمت: کارشناس امور کتابداری

تلفن دفتر:59-33594950            داخلی:154

 

 
تعداد بازدید:۱۰۸۳