درباره معاونت پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۶۹۰۸

 

درباره معاونت پژوهش و فناوری

کلید رشد و توسعه جوامع انسانی در گرو تحقیقات و مطالعات علمی است.دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تحقق چشم انداز 1404نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یعنی کسب جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ،یکی از اهداف اساسی خود را توسعه دانش و ارتقای توانمندی در تولید علم و فناوری قرار داده است.معاونت پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی با توجه به استراتژی های تعیین شده از سوی معاونت محترم پژوهش و فناوری سازمان مرکزی عهده دار انجام این ماموریت مهم است.

در این راستا جهت بستر سازی مناسب و بهره­برداری کامل از امکانات موجود و در جهت سیاستهای کلان دانشگاه آزاد اسلامی یعنی ارتقای کیفی و حمایت از پژوهش­های کاربردی،نقشه  راه و استراتژی این واحد دانشگاهی تنظیم شده است که رئوس اصلی آن تشویق در جهت تولید علم،تجاری سازی و صنعتی سازی پژوهش­ها و درجه بندی پژوهشهای صورت گرفته در این واحد می باشد.

جهت اعتلای سطح علمی دانشگاه و در راستای عنایت خاص ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در باب پژوهش، اهم وظایف و اختیارات حوزه معاونت پژوهشی و فناوری به شرح زیر می باشد:

* انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی

* همکاری جهت برگزاری همایش ها، کنفرانس های علمی و طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی.

*نظارت بر امور کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی و انتشارات علمی اساتید و نشریات.

*برقراری رابطه با سازمانها و مراکز صنعتی جهت جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی

*نظارت به آزمایشگاهها و کارگاهها و تجهیز آن.

*راهبری فعالیتهای باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی دانشجویی.

* نظارت و هماهنگی های لازم از تصویب تا دفاع پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی.

*ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و تحقیقاتی داخل کشور بمنظور کاربردی ساختن پژوهش­ها و تولید ثروت

*حمایت و تشویق اساتید و دانشجویان در راستای کیفی سازی پژوهش­ها

*حمایت از انجمن های علمی دانشجویان،نخبگان جوان و استفاده از پتانسیل آنها

*ایجاد کرسی های نظریه پردازی و کارگاههای علمی

*حمایت از اساتید در جهت نشر و چاپ کتابهای علمی دانشگاهی

 

چشم انداز آینده

حوزه معاونت پژوهش و فناوری  جهت پیشبرد امور تحقیقاتی واحد، موارد ذیل را مدنظر قرار داده است:
*تشویق اساتید جهت ارئه مقالات در کنفرانس های بین المللی
* تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها با توجه به توسعه روز افزون دانشگاه و ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش.

*راه اندازی مجلات علمی -پژوهشی در کلیه رشته های دارای مقطع کارشناسی ارشد.

*برگزاری همایش های داخلی, منطقه ای, ملی و بین المللی و سخنرانی علمی

* استفاده بهینه و کامل از بودجه اختصاصی حوزه پژوهش